Buurtteams Vlissingen bestaat uit sociaal werkers met verschillende achtergronden, ervaringen en ieder een eigen deskundigheid. Buurtteams Vlissingen werkt samen met vrijwilligers(organisaties), huisartsenpraktijken, woningcorporaties, sportverenigingen, onderwijs PO en VO, kinderopvang en verzorgingscentra. Het doel van deze samenwerking is om een sterke sociale basis te vormen onder de inwoners van de gemeente Vlissingen waardoor de verbinding tussen inwoners en de zelfredzaamheid toeneemt.

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures bij Buurtteams Vlissingen.

Aanmelden vrijwilligers

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving, zij zetten hun ervaring, kennis, deskundigheid en tijd in bij het ondersteunen en informeren van inwoners. Buurtteams Vlissingen gaat uit 
van de kracht en de mogelijkheden van haar vrijwilligers. Om waardering naar hen te uiten investeert Buurtteams Vlissingen in vrijwilligers door het geven van begeleiding, deskundigheidsbevordering en ondersteuning.

Waarom vrijwilligerswerk?

Belangrijke motieven van mensen om vrijwilligerswerk te doen.

  • Zich willen inzetten voor anderen;
  • Het vergroten en delen van kennis, talenten, ervaring en vaardigheden;
  • Het leggen van sociale contacten;
  • Een zinvolle tijdsbesteding;
  • Het leren van de Nederlandse taal;
  • Voorbereiding op terugkeer naar een betaalde baan.

Buurtteams Vlissingen ondersteunt vrijwilligers

Buurtteams Vlissingen zoekt vrijwilligers voor het uitvoeren van verschillende taken ter ondersteuning van onze inwoners. Het gaat zowel om activiteiten bij individuele inwoners als om ondersteuning bij groepsactiviteiten. Inwoners van alle leeftijden kunnen bij de buurtteams terecht met alle ondersteuningsvragen. Het gaat hierbij onder andere om onderwerpen als opvoeden en opgroeien, jeugd en jongeren, ondersteuning en gezondheid, geldzaken en meedoen. 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Meld u dan aan via vrijwilliger@buurtteamsvlissingen.nl en wij nemen binnen 10 werkdagen contact met u op.
De door u verstrekte gegevens gebruiken wij alleen voor dit doeleind en worden niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden. Dit conform het privacybeleid van de gemeente Vlissingen.