Wat is een buurtteam?

Buurtteams bestaan uit medewerkers met ieder een eigen deskundigheid. Zij richten zich op ondersteuning en activering van inwoners op basis van positieve gezondheid. De ondersteuning door de buurtteammedewerkers is laagdrempelig en gratis. Buurtteams Vlissingen is er voor alle inwoners van de gemeente Vlissingen met ondersteuningsvragen op de thema's:

  • opvoeden en opgroeien;
  • ondersteuning en gezondheid;
  • geldzaken;
  • meedoen;
  • van 0 - 100+ jaar.

Positieve gezondheid. Wat is dat?

Positieve gezondheid houdt in dat er wordt gekeken naar de mens als individu. De focus ligt op de kracht van de mens en niet zozeer op de klacht of ziekte. Wat kan iemand zelf? Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen? Wat maakt het leven betekenisvol? Die positieve gezondheid willen we versterken.

Hoe werkt een buurtteam?

De buurtteammedewerker kijkt samen met de inwoner wat er aan de hand is. Wat de inwoner zelf kan doen en hoe de directe omgeving kan helpen. Soms kan een eenvoudig antwoord op de vraag al voldoende zijn. Is er meer ondersteuning nodig, dan maken de inwoner en buurtteammedewerker samen een plan. De buurtteammedewerkers bieden ondersteuning aan de inwoners en zoeken samenwerking met andere partijen. 

Buurtteams Vlissingen werkt samen met andere organisaties zoals vrijwilligersorganisaties, jeugdgezondheidszorg, praktijkondersteuners en huisartsen (Kerngezond-centra), het onderwijs en de woningcorporaties. Professionals van deze organisaties kunnen Buurtteams Vlissingen benaderen voor samenwerking. Daarnaast kunnen inwoners ook zelf terecht bij Buurtteams Vlissingen voor ondersteuning en activering. 

Kennismaken?

Bent u benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Neem contact op! Dat kan door een mailtje te sturen naar algemeen@buurtteamsvlissingen.nl of te bellen naar Buurtteams Vlissingen via 0118 - 723 900. Buurtteams Vlissingen is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.