Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Buurtteams Vlissingen

Privacyverklaring

Buurtteams Vlissingen vindt de bescherming van uw privacy heel belangrijk. De wet heeft daar diverse regels voor gesteld. Samen met de gemeente Vlissingen heeft Buurtteams Vlissingen duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met uw gegevens.
Toestemming van en afstemming met u als klant, staan centraal bij de registratie van uw persoonsgegevens. Hetzelfde geldt voor uw persoonlijke verhalen en voor contact met derden.

Uitgangspunten

Buurtteams Vlissingen hanteert de volgende uitgangspunten als het gaat om uw privacy.

 • Voor het verstrekken van informatie over u aan andere instanties vragen wij uw toestemming. Alleen in uitzonderlijke situaties, als uw veiligheid of die van anderen in gevaar is, kan Buurtteams Vlissingen gegevens aan anderen verstrekken zonder uw toestemming. U wordt daarover zo snel mogelijk geïnformeerd;
 • Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld voor zover dat noodzakelijk is voor passende ondersteuning;
 • U mag uw gegevens inzien of om een afschrift daarvan vragen. Uitzondering is dat dit niet ten koste mag gaan van de privacybelangen van een ander. U kunt bij Buurtteams Vlissingen een verzoek indienen;
 • De gegevens in uw dossier horen te kloppen. Vindt u dat de gegevens niet kloppen of niet van belang zijn, dan kunt u Buurtteams Vlissingen vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Bij de ondersteuning door Buurtteams Vlissingen heeft u zoveel mogelijk zelf de regie. De bescherming van uw gegevens helpt daarbij. Buurtteams Vlissingen praat liever met u, dan over u!

Werkwijze

Om de juiste ondersteuning te bieden, registreren we gegevens in een beveiligd digitaal systeem.

Toegang

 • Alleen de medewerkers van uw buurtteams hebben toegang tot uw dossier. Medewerkers van de gemeente Vlissingen en andere instanties hebben geen toegang tot uw gegevens;
 • Alleen de bij u betrokken buurtteammedewerker of zijn/haar vervanger registreert in uw dossier.

Toestemming

Als het voor de ondersteuning nodig is om te overleggen met een andere instantie, vragen wij u hiervoor toestemming.

 • Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder met gezag/voogd toestemming;
 • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat de ouder met gezag/voogd en het kind zelf toestemming moeten geven;
 • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Buurtteams Vlissingen is AVG-proof

AVG staat voor 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'.

 • De buurtteammedewerkers zijn op de hoogte van privacywetgeving en worden daarin periodiek getraind;
 • Buurtteams Vlissingen voldoet aan de rechten van burgers;
 • Buurtteams Vlissingen heeft afgesproken hoe zij omgaan met datalekken;
 • Buurtteams Vlissingen heeft een verwerkingsregister;
 • Buurtteams Vlissingen heeft privacy afspraken gemaakt in de zogenaamde 'privacy charter';
 • Buurtteams Vlissingen heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG). Zie voor de contactgegevens de privacy charter.
Downloads
Titel Type Download Lees voor
Privacy charter Buurtteams Vlissingen Download Lees voor


Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met Buurtteams Vlissingen via 0118 - 723 900 of stuur een mailtje naar algemeen@buurtteamsvlissingen.nl.