Op 14 maart 2022 is vanuit de gemeente Vlissingen het 1e buurtteam gestart. Dit is gevolg van het besluit om vanaf 2023 buurtteams in eigen regie te organiseren. Met dit buurtteam starten we met een nieuwe integrale preventieve werkwijze. De buurtteams zijn er voor alle inwoners, met vragen op alle levensdomeinen.
Het team start met 10 medewerkers, ieder met een eigen deskundigheid. Onze gemeenschappelijke achtergrond is sociaal en maatschappelijk werk.

Aanpak en thema’s

Buurtteams Vlissingen
Buurtteam Vlissingen

Buurttemas Vlissingen richt zich op ondersteuning en activering van inwoners op basis van de methode Positieve Gezondheid. Wij werken preventief, laagdrempelig en op basis van eigen kracht.

Thema's

De thema’s waar Buurtteams Vlissingen zich op richt zijn als volgt.

  • Geldzaken;
  • Jeugd en jongeren;
  • Ouder en kind;
  • Zorg en gezondheid;
  • Meedoen.

Waar vind ik het buurtteam?

Het buurtteam werkt vanuit de gemeentelijke organisatie, maar heeft wel een eigen logo. Zij werken in de buurten, bij de partners op locatie en bij de inwoners thuis als dat nodig blijkt.
Bent u benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen? Neem contact op! Dat kan door een mailtje te sturen naar buurtteams@vlissingen.nl of te bellen met telefoonnummer 14 0118 (zonder 0118 ervoor!). De medewerkers van het Klantcontactcentrum maken een terugbelverzoek aan en wij streven er naar, om u binnen 5 dagen terug te bellen.

Buurtteams Vlissingen in 2022

In 2022 werken wij op basis van verwijzingen vanuit de partners in de Kerngezond-centra, dit zijn vooral huisartsen en praktijkondersteuners. Ook ligt de uitvoering van een aantal acties uit het Lokaal Preventieakkoord bij het buurtteam. Dit is in nauwe samenwerking met de collega’s van Vlissingen in Beweging.
Tot slot heeft Buurttemas Vlissingen de opdracht om in het Voortgezet Onderwijs aan de slag te gaan met de sociaal-emotionele achterstanden ontstaan door COVID-19.

Aanvulling op bestaand aanbod

Het buurtteam vormt in 2022 een aanvulling op het bestaande aanbod. Dit omdat de subsidierelaties met Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Roat, Manteling en Emergis preventie in 2022 nog uitvoering geven aan taken en werkzaamheden die het gevolg zijn van lopende afspraken.
Inwoners kunnen in 2022 nog terecht bij deze organisaties, die samenwerkingspartners zijn voor de buurtteammedewerkers.

Buurtteams Vlissingen in 2023

In 2023 starten er meer Buurtteams. Voor de zomervakantie 2022 wordt besluitvorming verwacht over de organisatievorm en het verdere proces.