Buurtteams Vlissingen ondersteunt inwoners van gemeente Vlissingen op elk leefgebied. Dit doen we samen met onze vele samenwerkingspartners uit het sociaal domein.

Onze sociaal werkers gaan actief de wijk in en zoeken inwoners op. Zo leggen we connecties en weten we vroegtijdig wat er speelt in de samenleving. We signaleren problemen op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding, schulden, gezondheid, meedoen of eenzaamheid, voordat ze escaleren en de zorgvraag groter wordt.

Heeft iemand een vraagstuk? Dan gaan we actief aan de slag met het vinden van een integrale oplossing waarbij de mens centraal staat. In plaats van kijken wat niet kan, bekijken we welke mogelijkheden er wél zijn. Dat noemen we positieve gezondheid. En positief, dat past bij onze mindset!

We zijn outreachend, creatief en daadkrachtig. We helpen iedereen in gemeente Vlissingen die dat nodig heeft. Dat doen we laagdrempelig, met de focus op zelf- en samenredzaamheid. Zo werken we aan een oplossing waar iedereen beter van wordt.