De gemeente Vlissingen breidt in het 1e kwartaal van 2022 uit met een buurtteam. Zo kunnen we snel starten met de inzet van laagdrempelige ondersteuning dicht bij de inwoners. Het buurtteam vormt de basis van onze nieuwe ondersteuningsopzet. Het is een belangrijke stap in het bouwen aan de toekomstige gewenste situatie van het sociaal domein.

Buurtteam

Stadhuis
Stadhuis

We starten met een buurtteam vanuit de eigen organisatie. De buurtteammedewerkers werken met een nieuwe opdracht. Deze is gericht op preventie, vroeg signalering en normaliseren vanuit het principe Positieve Gezondheid(externe link).
We blijven in 2022 werken aan het realiseren van de toekomstige situatie: 3 buurtteams, aansluitend op 3 Kerngezond-centra.

Activiteiten buurtteam

Het buurtteam begint als eerste met de volgende zaken.

  • Welzijn op recept+ (samenwerking huisartsen/Kerngezond-centra);
  • Inzetten op versterking van de samenwerking met het onderwijs, de toegang en praktijk ondersteuner jeugd;
  • Interventies vanuit het lokaal preventieakkoord;
  • Uitstroom vanuit beschermd wonen.

Ontwikkeling buurtteam(s)

Het was het de bedoeling om in oktober 2021 te starten met 3 buurtteams, samengesteld uit medewerkers van verschillende organisaties uit het veld 'Sociaal domein'.
Met deze organisaties zijn gesprekken gevoerd. Verschillende organisaties konden echter niet de medewerkers leveren, om een volwaardige start met de buurtteams te kunnen maken.

Voortgang

Om voortgang te houden, is het proces voor de ontwikkeling van de buurtteams herzien en heeft de gemeente besloten om te starten met een buurtteam in eigen regie.
In januari 2022 starten we met de werving van medewerkers. Met de verschillende organisaties uit het werkveld Sociaal domein blijven we in gesprek om werkzaamheden en activiteiten in 2022 af te stemmen en toe te werken naar de uiteindelijke situatie in 2023.

Ondersteuning

De gemeente Vlissingen werkt aan efficiëntere en effectievere ondersteuning voor de inwoners vanuit de volgende gedachte.

  1. Beter afgestemd op de behoeften van de inwoner;
  2. Dichter bij huis;
  3. Sterker gericht op het versterken van wat de inwoner wél kan;
  4. Vanuit het idee van Positieve Gezondheid(externe link).

Overzichtelijke structuur

De gemeente werkt aan een eenvoudige ondersteuningsstructuur, met een overzichtelijk aantal partijen waarmee we heldere afspraken maken.
We werken binnen het sociaal domein integraal en ontschot en spelen flexibel in op de ondersteuningsvraag van onze inwoners. Zo houden we de ondersteuning beschikbaar en betaalbaar voor wie dit echt nodig heeft.

Laagdrempelige ondersteuning

Met het buurtteam starten we met werken met sociaal werkers, die integrale laagdrempelige ondersteuning bieden in onze buurten. Hierdoor verstrekken we minder maatwerkvoorzieningen, verminderen we de kosten terug en ontvangen inwoners gerichter hulp in hun eigen buurt.
De realisatie van buurtteams is een belangrijk onderdeel van het Plan van aanpak Artikel 12(externe link).