Recent onderzoek van het Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toont aan, dat 53% van de inwoners in de gemeente Vlissingen zich regelmatig eenzaam voelt. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 47% is dit best hoog.
Van deze 53% heeft 14% last van ernstige eenzaamheid. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Maar eenzaamheid is van alle leeftijden, ook jongeren hebben last van eenzaamheid.

Wat is eenzaamheid?

Meedoen
Vrouw op bank

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid met lichamelijke of psychische klachten.
Het ontstaat vaak als er iets verandert in het leven. Dat kunnen positieve en negatieve gebeurtenissen zijn. Zoals verhuizen, scheiding, geboorte van een kind, overlijden van een dierbare of het verlies van een baan.

Langdurige eenzaamheid

Wanneer eenzaamheid wordt gesignaleerd, gaan professionals er vaak vanuit dat deze persoon geholpen moet worden door hem of haar met anderen in contact te brengen. Dat is op zich geen vreemde gedachte en voor een aantal mensen is dit ook voldoende.Maar als er sprake is van langdurige eenzaamheid (minimaal 9 maanden), helpt dit vaak niet genoeg.

Verbinding

Bij langdurige eenzaamheid vinden er veranderingen plaats in de hersenen, waardoor er geen verbinding meer gemaakt kan worden met anderen. Mensen die langdurig eenzaam zijn, gaan meer probleemgericht denken. Wanneer er dan toch pogingen worden gedaan om in verbinding te komen met andere mensen, verergert het gevoel van eenzaamheid juist.
Het is voor deze mensen moeilijker om (op sociaal gebied) gedrag en emoties van anderen te lezen en te begrijpen, maar ook om emoties te tonen waardoor ze vaak minder goed begrepen worden

Eén tegen eenzaamheid

Iedereen kan iets doen. Een klein gebaar kan het verschil maken. Door activiteiten te organiseren en vraag en aanbod bij elkaar te brengen, wil Buurtteams Vlissingen ontmoeting stimuleren en er aan bijdragen dat inwoners elkaar een steuntje in de rug geven.
In de 'Week van de eenzaamheid' organiseerden de buurtteams diverse ontmoetingsmomenten om met inwoners in gesprek te gaan over eenzaamheid. Dit heeft waardevolle contacten met de inwoners opgeleverd.

Ernstige eenzaamheid

Voor huisartsen is het mogelijk 'Welzijn op Recept' uit te schrijven. Een welzijnscoach van Buurtteams Vlissingen gaat dan in gesprek met de inwoner om op basis van de methode Positieve Gezondheid te kijken wat er hand is en waar de inwoner mee aan de slag wil.
Ook in deze contacten is eenzaamheid een belangrijk onderwerp. Om die reden worden in 2023 een aantal medewerkers opgeleid tot 'specialist eenzaamheid'.

Waar zijn de buurtteams te vinden?

  • Het Buurtcafé is iedere 1e donderdag van de maand geopend tussen 10.00 en 12.00 uur in de bibliotheek in Vlissingen (Spuikomweg 7);
  • Vanaf 1 oktober 2022 zijn er wekelijks inloopspreekuren in de Vlissingse bibliotheek.
    Deze zijn elke dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur, elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en elke donderdag van 13.00 tot 16:00 uur;
  • De Souburgse Koffietafel is iedere 2 weken op de dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur in Wijkcentrum de Kwikstaart (Nagelenburgsingel 2).

Kom met elkaar in contact!

Vanaf 19 november 2022 organiseert Buurtteams Vlissingen een aantal diners waar inwoners met elkaar in contact kunnen komen.
Ken je iemand? Neem dan contact op via e-mail algemeen@buurtteamsvlissingen.nl of bel naar (0118) 72 39 00.