Buurtteams Vlissingen is op 1 januari 2023 officieel gestart. Buurtteams is het aanspreekpunt in de buurt voor ondersteuning en activering van u als inwoner van de gemeente Vlissingen. De teams zijn er voor vragen over onder andere opvoeden en opgroeien, jeugd en jongeren, ondersteuning en gezondheid, geldzaken en meedoen. Laagdrempelig en dicht bij de inwoner. Buurtteams Vlissingen is een zelfstandige organisatie, waar de gemeente Vlissingen volledig aandeelhouder van is.

Vlissingse zorgdriehoek

De komende jaren bouwt de gemeente met haar samenwerkingspartners aan de Vlissingse zorgdriehoek. Andere onderdelen van de Vlissingse zorgdriehoek zijn de aanvullende zorg binnen de Wmo en de Kerngezond-centra.
Binnen deze driehoek wil de gemeente Vlissingen als gelijkwaardige partijen integraal samenwerken, met als doel een toekomstbestendig systeem voor zorg en ondersteuning.